Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

Zeměpis REFERÁTY

Irská republika

Od roku 1922 se Irsko osamostatnilo od Britské nadvlády. Irská republika vznikla až v roce1948. Hlavním městem se stal Dublin - 1,5 mil. Obyv. Dalšími velkými městy jsou Corcaigh na jižním pobřeží a Galway na východě. Nyní je prezidentkou Irské republiky Mary McAleese . Úředním jazykem je Irština a mluví se zde také hodně anglicky. Irsko je členem EU. Celková rozloha státu je 70 273 km2 . Irsku se někdy přezdívá smaragdový ostrov, protože je tu vlivem častých dešťů krásně zelená.

Povrch

Irsko je převážně nížinatý stát, hory jsou pouze na východě a jihozápadě. Nejvyšším vrcholem je Carrauntoohil a je vysoký 1041 m v pohoří MacGillicuddy's Reeks, další pohoří jsou na východě Leinster a na SZ Connaught. Burren - rozsáhlá vápencová oblast v západním Irsku. Většinu území tvoří louky a vřesoviště. Nejdelší řekou zde je Shannon, která je dlouhá 386 km. Největšími přehradními nádržemi jsou Lought Corrib (Z) a Lough Derg (střed Irska)

Obyvatelstvo

Celkový počet obyvatel je 3 969 000. A hustota zalidnění činí 56 obyv./ km2 . Převážnou většinu obyvatelstva tvoří domorodí obyvatelé asi 94%. Ve městech žije 60% lidí z toho asi 50% v Dublinu. Střední délka života dosahuje u mužů 75 a u žen 80 let. Náboženství tvoří z 95% římskokatolická, zbytek asi 3% tvoří protestantská církev

Hospodářství

Tradičním hospodářským odvětvím Irské republiky bývalo zemědělství, především chov dobytka a mlékárenství, ale také pěstování pšenice, ječmene a brambor. V současné době však význam zemědělství značně upadl a jeho podíl na tvorbě HDP je 5%, například služby tvoří 49% a průmysl 46%. Nejdůležitějším odvětvím zemědělství je tradiční chov ovcí pro vlnu. Irsko nemá příliš velké nerostné bohatství, je to především olovo, zinek, měď, rašelina, stříbro a zemní plyn. Dnes se zde rozvíjí především průmysl chemický a petrochemický, elektronický, kovozpracující, nábytkářský a potravinářský. Vyrábějí se zde i dopravní prostředky. A nezanedbatelný je i význam informačních technologií. Například firma Microsoft odtud dováží do České republiky své počeštěné softwary. Pozitivní zprávou je taky pokles nezaměstnanosti, která dříve činila 20%, na nynějších 4,4 % a nyní hledají pracovní síly i mimo EU. HDP na jednoho obyvatele činí 18 600 USD.

Zajímavosti

V cizině žije více lidí Irského původu než v samotné zemi.
V Irsku se vyrábí whisky ale taky pivo.




Vlastní zápisky ze sešitu | Informace o webu
Ikonky - Překlepy