Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

Zeměpis REFERÁTY

Amerika

Je jedním z šesti zemských kontinentů a je jediným kontinentem, jehož celé území leží na západní polokouli. Tradičním datem objevení Ameriky Evropany je rok 1492, kdy k břehům světadílu pod španělskými vlajkami přirazila flotila vedená Kryštofem Kolumbem. Z Evropy však s velkou pravděpodobností vstoupili na americkou půdu jako první Vikingové, a to již o několik stovek let dříve. Z fyzicko-geografického hlediska se rozlišuje Severní, Střední a Jižní Amerika, které od sebe dělí Panamská šíje. Západní pobřeží Ameriky omývá Tichý oceán, východní Atlantický oceán, na severu světadíl zasahuje též do Severního ledového oceánu.

Asie

Asie je kontinent tvořící součást větší Eurasie. Ačkoliv hranice Asie nejsou přesně určitelné, všeobecně se jako hranice udává Ural na západě, pak dále směrem k jihu Kaspické moře, pohoří Kavkaz, Černé moře, Marmarské moře, Dardanely a Suezský kanál. Vše směrem na východ od této pomyslné hranice se považuje za asijský subkontinent.
Asie je s rozlohou 43,5 mil. km2 (+ evropská část 10 mil) největším světadílem.

Evropa

Evropa je malý světadíl (pouze Austrálie je menší), avšak velmi hustě zalidněný – v roce 2000 měla 729 000 000 obyvatel. Mluví se zde 209 různými jazyky ze 6 jazykových rodin; naprostá většina mluvčích však připadá na jazyky indoevropské. Historicky a kulturně měla Evropa veliký vliv na světovou civilizaci a běh světových dějin.
Vlastní zápisky ze sešitu | Informace o webu
Ikonky - Překlepy